Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

indestructiable
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
indestructiable
indestructiable
1741 64ea 500
A true revolutionary
indestructiable
1430 06ee
8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
indestructiable
8422 2f2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
indestructiable
indestructiable
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
indestructiable
3630 6508 500
indestructiable
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viaorchis orchis
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaorchis orchis

November 17 2017

indestructiable
4009 a962 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
indestructiable
3135 84f2 500

Smoczek Wafelski
Reposted fromEmisja Emisja viajointskurwysyn jointskurwysyn
4478 2398 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
indestructiable
2586 1e9c
indestructiable
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
indestructiable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl