Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

indestructiable
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viaaynis aynis
indestructiable
1946 7231 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaynis aynis

July 09 2018

indestructiable
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
indestructiable
2461 886c
Reposted fromcalifornia-love california-love viaEllaElla EllaElla
indestructiable
indestructiable
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viaEllaElla EllaElla
indestructiable
1772 685d 500
Reposted fromLittleMe LittleMe viaEllaElla EllaElla
indestructiable
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszyszka016 szyszka016

July 02 2018

0004 7847
Reposted fromshitsuri shitsuri viatransfuzja- transfuzja-
indestructiable
indestructiable
To, co przeżywała z nim za każdym razem, nie dało się opisać słowami. Czuła się jak Alicja w Krainie Czarów, która nie wie, co ją spotka za najbliższym zakrętem.
— Agata Czykierda-Grabowska - "Pierwszy raz"
indestructiable
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy viadancingwithaghost dancingwithaghost
indestructiable
9562 d230
Reposted fromshemkel shemkel viablackdrama blackdrama
indestructiable
6034 f150
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
indestructiable
9664 220f 500
0253 738f 500

armustdie:

Andy Warhol, Details of Renaissance Paintings (Sandro Botticelli, Birth of Venus, 1482), 1984 / Say Anything, “Admit It!!!”, 2004

Reposted fromensh ensh viajointskurwysyn jointskurwysyn
7041 2d64 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
indestructiable
2780 0e90
indestructiable
Brudne powietrze nas zmienia, jakby szczęście poszło razem z intelektem na melanż.
— ostr
Reposted fromgdybam gdybam viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl