Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

8637 dafb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasilence89 silence89

March 14 2017

indestructiable
7750 c90e
Reposted fromsubiektywne subiektywne viarefuge refuge
indestructiable
2570 5df8
Reposted fromfearnopain fearnopain viarefuge refuge
indestructiable
1523 ccfd
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viarefuge refuge
indestructiable
Ile kalorii stracę uciekając od moich problemów?
Reposted fromiinfinity iinfinity viarefuge refuge
indestructiable
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem.
— Pokolenie Ikea - otóż to
Reposted fromrefuge refuge
0551 e409 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viarefuge refuge
indestructiable
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarock barock viarefuge refuge
indestructiable
4069 3de3 500
6929 4c88
Reposted fromLittleJack LittleJack viarefuge refuge
indestructiable

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viarefuge refuge
indestructiable
Cisza. Brak odpowiedzi. Kłopot polegał na tym, że cisza to też odpowiedź.
— Stephen King
indestructiable
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
2492 0b32
Reposted fromamatore amatore viaaynis aynis
indestructiable
  Wystarczy wrócić pod właściwy adres i otworzyć drzwi starym kluczem.
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viaaynis aynis
5991 de52
Reposted fromerial erial viasilence89 silence89

March 13 2017

indestructiable
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl