Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

2904 e767 500

May 16 2017

indestructiable
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viapuremindx puremindx
3569 c497 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazabka zabka
indestructiable
1496 4f2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viablackdrama blackdrama
indestructiable
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates

May 12 2017

indestructiable
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viaszyszka016 szyszka016
indestructiable
7487 b3d2
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamuviell muviell
indestructiable
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viamuviell muviell
indestructiable
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabka zabka

April 29 2017

indestructiable
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viasilence89 silence89

April 26 2017

indestructiable
Reposted fromsilence89 silence89
indestructiable
jestem dzisiaj takim smutnym rozgardiaszem
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viabrzask brzask
indestructiable
Reposted fromsilence89 silence89 viabrzask brzask
indestructiable
6488 4fec
Reposted fromtiredeveryday tiredeveryday viabrzask brzask
indestructiable
6634 2306
Reposted fromkrzysk krzysk viamauak mauak
indestructiable
indestructiable
Popełniam kolejną zbrodnię
- czekam na Ciebie.
— Kaja Kowalewska
indestructiable
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
indestructiable
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl