Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

indestructiable
1896 76be
indestructiable
indestructiable
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
indestructiable
8022 8f17 500
Reposted frommakle makle viaconvoitise convoitise
indestructiable

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
indestructiable
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaconvoitise convoitise

August 21 2018

indestructiable
8938 e95e
Reposted fromkarahippie karahippie viablackdrama blackdrama
indestructiable

Przepraszam, ale to moje pierwsze życie i zgubiłam instrukcje obsługi i nie do końca wiem o co w nim chodzi.

indestructiable
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
2828 824d 500
Reposted fromclitoris clitoris viajointskurwysyn jointskurwysyn
indestructiable
9715 b436

August 07 2018

indestructiable
6753 16c7
Reposted frompulperybka pulperybka viastylte stylte
indestructiable
2204 e8fc
A.Ś
indestructiable
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viabadblood badblood
indestructiable
2963 ddb3
Reposted from0 0 viabadblood badblood
4506 fa59 500
Reposted fromdeviate deviate viablackdrama blackdrama
indestructiable
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena viablackdrama blackdrama

August 01 2018

indestructiable
8766 11bb 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood
indestructiable
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackdrama blackdrama
indestructiable
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl