Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

indestructiable
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viadeparter departer

July 25 2017

6194 e389

foxeia:

Belen Hostalet

indestructiable
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viablackdrama blackdrama
indestructiable
5032 31db
indestructiable
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
indestructiable
indestructiable
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
indestructiable
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszyszka016 szyszka016
indestructiable
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaszyszka016 szyszka016
indestructiable
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viajointskurwysyn jointskurwysyn
indestructiable
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
indestructiable
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viabadblood badblood
indestructiable

„(...) Bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy, ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną jak bajeczne race, eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd (...)” 
— Jack Kerouac, W drodze, tłum. A. Kołyszko
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viadeparter departer
indestructiable
2085 8a2d 500
Reposted frommessclew messclew viabadblood badblood
indestructiable
  Dobrze jest czasem nie być.
  Dziś właśnie mnie nie było.
  Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie.
  Szło mi coraz lepiej.
(...)
  Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego.
— Marcin Bruczkowski "Radio Yokohama"
Reposted fromSamotny Samotny viabadblood badblood
indestructiable
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
indestructiable
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeparter departer

July 24 2017

indestructiable
5893 9d43 500
indestructiable
9675 5b79 500
Reposted fromprecelka precelka viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 28 2017

indestructiable
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl