Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

indestructiable
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
indestructiable
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadeparter departer
indestructiable
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viadeparter departer
indestructiable
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viadeparter departer
indestructiable
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasilence89 silence89
indestructiable
5512 cd72
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
indestructiable
5692 d416
Reposted fromdontbemad dontbemad viajointskurwysyn jointskurwysyn
indestructiable
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
indestructiable
zechciej mnie chodź na chwilę, a sprawię że zechcesz mnie na zawsze
— hyphaeoflove
indestructiable
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
indestructiable
Myślałem, że się z ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na ciebie
— Kacper Pietruszewski
indestructiable
indestructiable
3837 7eda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 12 2018

7601 5bd4
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabadblood badblood
indestructiable
8483 bfa7
Reposted frompulperybka pulperybka viahavingdreams havingdreams
indestructiable
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viahavingdreams havingdreams
indestructiable
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl