Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

O Panu myślę często i muzykalnie, bo najwięcej wtedy, gdy słucham muzyki.
— Eliza Orzeszkowa do Tadeusza Garbowskiego
(via polskie-zdania)
indestructiable
3155 b959
indestructiable
1263 1fc5 500

April 20 2018

indestructiable
Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas.
— Coma, Leszek Żukowski
Reposted fromfafner fafner viadancingwithaghost dancingwithaghost
indestructiable
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viasilence89 silence89
indestructiable
2862 d031
Reposted frombluszczyg bluszczyg viajointskurwysyn jointskurwysyn
indestructiable
6648 7f84 500
Reposted fromseaweed seaweed vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
indestructiable
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablackdrama blackdrama
indestructiable
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"

April 18 2018

3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viadeparter departer
indestructiable
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami

April 16 2018

indestructiable
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
8703 235d 500
indestructiable
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viasilence89 silence89
indestructiable
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
6573 2004
Reposted fromLittleJack LittleJack viabadblood badblood
indestructiable
indestructiable
Jak oczy są oknami duszy, no to zróbmy przeciąg
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
indestructiable
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl