Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

indestructiable
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
indestructiable
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viatransfuzja- transfuzja-
indestructiable
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viatransfuzja- transfuzja-
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viatransfuzja- transfuzja-
indestructiable
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viatransfuzja- transfuzja-
indestructiable
6600 7311 500
indestructiable
1584 dca3
Reposted fromadejsza adejsza viacover-my-eyes cover-my-eyes

May 18 2017

2904 e767 500

May 16 2017

indestructiable
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viapuremindx puremindx
3569 c497 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazabka zabka
indestructiable
1496 4f2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viablackdrama blackdrama
indestructiable
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates

May 12 2017

indestructiable
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viaszyszka016 szyszka016
indestructiable
7487 b3d2
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamuviell muviell
indestructiable
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viamuviell muviell
indestructiable
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazabka zabka

April 29 2017

indestructiable
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viasilence89 silence89

April 26 2017

indestructiable
Reposted fromsilence89 silence89
indestructiable
jestem dzisiaj takim smutnym rozgardiaszem
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viabrzask brzask
indestructiable
Reposted fromsilence89 silence89 viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl