Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

indestructiable
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
indestructiable
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York

October 16 2018

indestructiable
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 12 2018

0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
indestructiable
1903 a8bf
Reposted fromMotW MotW viadancingwithaghost dancingwithaghost
indestructiable
1903 a8bf
Reposted fromMotW MotW viadancingwithaghost dancingwithaghost
indestructiable
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
indestructiable
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viadancingwithaghost dancingwithaghost
indestructiable
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viadancingwithaghost dancingwithaghost
indestructiable

October 10 2018

indestructiable
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaEllaElla EllaElla
indestructiable
6678 10be 500
Reposted fromzciach zciach viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 03 2018

indestructiable
3150 4baa 500
indestructiable
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
indestructiable
5510 5394 500
I shop therefore I am
Barbara Kruger, 1990
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
indestructiable
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viablackdrama blackdrama

September 16 2018

indestructiable
1896 76be
indestructiable
indestructiable
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
indestructiable
8022 8f17 500
Reposted frommakle makle viaconvoitise convoitise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl