Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

indestructiable
1422 2a09 500
Reposted fromfungi fungi viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 20 2019

indestructiable
9888 aab2
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viadeparter departer
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
indestructiable
9883 582a 500
indestructiable
Chory perfekcjonizm nie dopuszcza bycia przeciętnym. Będę idealna, albo będę nikim - nie ma niczego pomiędzy.
— znalezione a tak prawdziwe, od lat

June 15 2019

indestructiable
4899 836e

June 05 2019

indestructiable
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg

June 03 2019

indestructiable
0405 4c68 500
Reposted frommangoe mangoe viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
indestructiable
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack

June 01 2019

indestructiable
9319 9f76 500
indestructiable
4239 76a6 500
indestructiable
akuratnie
Reposted fromgabrielle gabrielle viahavingdreams havingdreams
indestructiable
To zakochanie, nie miłość. Miłość to rozsądek. A zakochanie i seks to są zupełnie inne historie, jak tafla na wodzie, pod spodem płynie rzeka. Niebawem ta tafla się stopi i trzeba będzie nauczyć się pływać. Im goręcej, tym szybciej ona się topi.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

May 19 2019

indestructiable
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
indestructiable
5937 879d
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
indestructiable
indestructiable
9104 3973 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabadblood badblood

May 16 2019

indestructiable
indestructiable
indestructiable
czuję się dodatkiem, a nie tematem głównym
— ...
7805 0ec2

Tim Burton Johnny Depp and Sarah Jessica Parker on the set of Ed Wood.

Reposted fromnickdrake nickdrake viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...